Stephen Hawking - Part 1 | استیون هاوکینگ - بخش ۱

Saturday 30 October 2021
00:00
00:00

Stephen Hawking - Part 1 | استیون هاوکینگ - بخش ۱ نهمین اپیزود بایوکست در مورد یکی از مشهورترین دانشمندهای معاصره. کسی که با وجود همه‌ی مشکلات جسمی‌ای که داشت، تاثیر زیادی توی درک ما از جهان اطرفمون گذاشت.اون علم رو به زبان ساده برامون بیان کرد و امید رو...

More ways to listen