I 2020 opprettet Likestillingssenteret KUN vår egen podcast, Likestillingspodden. Likestillingspodden ønsker å bidra til økt kunnskap om likestilling i Norge. En viktig del av dette er å lære av historien, sette søkelyset på dagsaktuelle likestillingstemaer og omsette store temaer til praktisk handling.

More ways to listen