00:00
00:00

Τι είναι τελικά ο διαλογισμός; Είναι μόνο μια πρακτική; Είναι μια κατάσταση; Ίσως είναι φιλοσοφία; Σε ένα πρώτο επίπεδο ο διαλογισμός μπορεί να περιγράφει ως μια κατάσταση αυξημένης εστίασης σε ένα σημείο, απόλυτα, συνειδητά και σκόπιμα. Η εξάσκηση του διαλογισμού μπορεί να γίνει έχοντας πολλούς διαφορετικούς στόχους, από τη βαθιά χαλάρωση μέχρι ένα νοητικό ταξίδι στον χρόνο. Μέσα από μια καθημερινή πρακτική, μπορούμε να επωφεληθούμε από τα πολλά και ποικίλα οφέλη του διαλογισμού.

More ways to listen