Ag etholiad cyffredinol ar y gorwel, dau o fyfyrwyr JOMEC Cymraeg, Llion a Meleri sy'n holi Pennaeth Uned Wleidyddol y BBC, Tomos Livingstone ynglyn â sut i ohebu ar etholiad.

More ways to listen