değişiyor.işte

Veli Tunahan Bay

değişiyor.işte Durabilite Podcast Serimizde sürdürülebilirlik, yeşil binalar, akıllı binalar, iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri, inşaat sektörü geleceği konu başlıklarını ele alıyoruz. Öyle görülüyor ki iklim değişikliğine en çok zararı veren sera gazı. Sera gazının %45' i ise şehirlerdeki binalardan çıkıyor. İşte tam bu sebeple gelecekte inşaat sektörü nerede olacak? iklim değişikliği için nasıl bir çözüm yolu izleyebiliriz? gelin şimdi dinleyin...

More ways to listen