מגרש משלה

Adi Mohel & Merav Shemesh

מגרש משלה": המקום שבו ספורט, מגדר ואקדמיה נפגשים" בהנחיית עדי מוהל ומרב שמש יש כל כך הרבה דילמות שמעסיקות מאמנים ומאמנות של ספורטאיות. החלטנו להיכנס בעובי הקורה, לדבר על הדילמות, לסקור מחקרים בנושא ולתת כלים ורעיונות שאפשר ליישם בשטח.

More ways to listen