Công nghệ 4.04 | Technology 4.04

Thai Duong and Huan Truong

Chúng tôi mang Silicon Valley và nước Mỹ đến với Việt Nam qua những câu chuyện về khoa học, kỹ thuật, cuộc sống.

More ways to listen