StudentPro

Kamil Nawirski & Natalia Błaszczyk + goście

StudentPro: pomysł, rozwiązanie, organizacja — wiedza i inspiracja dla osób zaangażowanych społecznie! Kamil Nawirski, Natalia Błaszczyk i goście przybliżają tajniki prowadzenia działalności studenckiej, rozmawiając na tematy: 💸 pozyskiwania funduszy, 🙌 budowania zespołów wolontariuszy, 🎯 realizacji projektów, 📢 promocji i dbania o wizerunek. Ich rozmowy są pełne wskazówek i inspiracji dla przedstawicieli kół naukowych, organizacji, samorządów studentów i agend kultury. Dzięki nim każda organizacja będzie realizować swoje działania bardziej efektywnie i efektownie. www.studentpro.pl

More ways to listen