Οι Νεότουρκοι ως αντίδραση στην ήττα και την απώλεια

Monday 22 November 2021
00:00
00:00

Αντιδρώντας στην απώλεια όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών εδαφών, οι Νεότουρκοι υιοθέτησαν ως συνταγή σωτηρίας τον εκτουρκισμό, με θρησκευτικό κριτήριο. Οι μη Μουσουλμάνοι στοχοποιήθηκαν ως μη νομιμόφρονες και πράκτορες ξένων συμφερόντων. Για την ασφάλεια της Μικράς Ασίας, οι Νεότουρκοι αρνήθηκαν να αποδεχθούν την απόκτηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από την Ελλάδα. Επιπλέον, οι ελληνικοί πληθυσμοί των μικρασιατικών παραλίων έπρεπε να εκδιωχθούν ή να μεταφερθούν στα βάθη της ανατολικής Μικράς Ασίας.

More ways to listen