00:00
00:00

Η Γη είναι έτοιμη για τη μεγάλη της αλλαγή. Λέγεται ότι για να υποστηρίξουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες, έχουν κατέβει ψυχές ή αλλιώς συνειδητότητες από τα αστέρια, από άλλους πλανήτες. Άνθρωποι καθημερινοί που όμως φέρουν μέσα τους πληροφορίες, ένα ξεχωριστό φως και κάνουν τις ζωές μας καλύτερες και ευκολότερες. Ποιοι είναι, πώς τους αναγνωρίζουμε και από πού έρχονται. Όλα ξεκαθαρίζονται από την Κάλλη και τον Άλεξ.

More ways to listen