00:00
00:00

Ο Οδυσσέας συναρπάζει με τις αφηγήσεις του τους Φαίακες. Γοητευμένοι ετοιμάζουν την επιστροφή του στην Ιθάκη και τον «φορτώνουν» δώρα. Επιτέλους ο ήρωας επιστρέφει στην πατρίδα. Η Αθηνά τον ενημερώνει και τον συμβουλεύει να επισκεφθεί πρώτα τον πιστό χοιροβοσκό Εύμαιο για να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει στο παλάτι του και στην Ιθάκη.

More ways to listen