NASA 逐工一幅天文圖 APOD Taigi

NASA 逐工一幅天文圖 APOD Taigi

「逐工一幅天文圖 APOD Taigi」Podcast 是 NASA Astronomy Picture of the Day 台語版的有聲頻道。逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者為你解說。 https://apod.tw/ Powered by Firstory Hosting

More ways to listen