Μένοντας σπίτι... ταξιδεύουμε στους κόσμους! Ξεκινήσαμε να σας κρατάμε συντροφιά, αυτές τις δύσκολες μέρες της "καραντίνας", δίνοντας μια άλλη προοπτική στον υποχρεωτικό περιορισμό στο σπίτι. Οι επιστημονικές μας γνώσεις, η εμπειρία μας καθώς και η ανάγκη μας να είμαστε χρήσιμοι, πιστεύουμε ότι κάποια σημαντική έμπνευση θα έχει να σας προσφέρει.

More ways to listen