پادکست‌های نعیم ابراهیمیان

نعیم ابراهیمیان

سی و هشت ساله، دانشجوی دکتری مدیریت در دانشگاه تهران، معاون بازرگانی و بازاریابی اکالا - فروشگاه اینترنتی افق کوروش

More ways to listen