Καθοδηγούμενος διαλογισμός για το 3ο ενεργειακό κέντρο

Monday 20 November 2023
00:00
00:00

Το τρίτο τσάκρα σχετίζεται με την ενέργεια της εξουσίας, της αυτοπεποίθησης, του αυτοσεβασμού και της αυτοκυριαρχίας, και συνδέεται με τον κοιλιακό χώρο και το πεπρωμένο. Σε αυτήν την καθοδηγούμενη διαλογιστική άσκηση, θα οραματιστούμε μια μπάλα κίτρινης, χρυσαφένιας ενέργειας να διαπερνά ολόκληρο το σώμα μας, εκπέμποντας φως. Αυτό το φως αντιπροσωπεύει την επιθυμία μας να δράσουμε σύμφωνα με τις φιλοδοξίες μας και να τις πραγματοποιήσουμε. Θα νιώσουμε αυξανόμενη αυτοπεποίθηση και την επιθυμία να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις, δοκιμάζοντας νέα πράγματα.

More ways to listen