On Air פיקוד ומנהיגות | חיל־האוויר

IAF

פודקאסט בנושא פיקוד ומנהיגות בחיל־האוויר, אשר מנגיש לכם ידע רלוונטי לימינו בהתאמה לאתגרים הנוכחיים. הפודקאסט מביא את תכני המנהיגות ב"ניחוח" אווירי אך מותאמים להאזנה עבור כלל המפקדים בצה"ל ולמנהלים במגוון המגזרים במשק. מטרתו של הפודקאסט היא להעביר לכם ידע, כלים, מיומנויות ותפיסות כדי להיות אנשים מובילים בתחומכם הן בחיים המקצועיים והן בחיים האישיים וכדי לפתח בכם את יכולות המנהיגות - הן כמנהיגים של חייכם שלכם והן כמנהיגים של אחרים.

More ways to listen