Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Πώς μοιάζει μια διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες;

Tuesday 27 July 2021
00:00
00:00

Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, μιλά στα Eu Pods κι εξηγεί το πώς λειτουργεί το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, συγκρίνει την ευρωπαϊκή ηγεσία του τότε και του τώρα κι εξηγεί το πώς οι νέοι Ευρωπαίοι θα δομήσουν μια ευρωπαϊκή πλάι στην εθνική τους ταυτότητα.

More ways to listen