Bonus Track

Bonustrack Podcast TH

Bonus Track เป็น Podcast ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวงการเพลงทั้งในและนอกประเทศ เก่าหรือใหม่ รวมไปถึงแนะนำวงดนตรีที่น่าสนใจและควรบอกต่อ เพื่อต้องการให้ทุกคนนำสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับเพลงมาบอกต่อเช่นเดียวกัน สามารถพูดคุยและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/bonustrackpodcast/ www.facebook.com/thaisongmania/ twitter.com/engturam twitter.com/despairlord

More ways to listen