Πολυδιάσπαση ίσον αφομοίωση

Sunday 29 May 2022
00:00
00:00

Το ΚΚΕ αύξησε την επιρροή του μεταξύ των προσφύγων χάρη στην πρωτοφανή αλληλεγγύη και ώσμωση μεταξύ οπαδών της Αβασίλευτης Δημοκρατίας μετά το αποτυχημένο Κίνημα του 1935. Στην Κατοχή, οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν πολλούς πρόσφυγες στο ΕΑΜ, όχι όμως όλους. Από αντίδραση στη συνεργασία του ΚΚΕ με τους Σλαβομακεδόνες, άλλοι μετακινήθηκαν προς τα δεξιά. Η πολυδιάσπαση των προσφύγων ισοδυναμούσε με αφομοίωσή τους, αφού κατανεμήθηκαν στις ίδιες με τους γηγενείς μεταπολεμικές παρατάξεις.

More ways to listen