Οι μάταιοι αγώνες για τη Βόρεια Ήπειρο

Sunday 13 June 2021
00:00
00:00

Η εθνική ολοκλήρωση δεν περιέλαβε τη Βόρεια Ήπειρο. Τη διεκδίκησή της έβλαψε πρώτα ο Εθνικός Διχασμός και ύστερα η εμφύλια σύγκρουση του 1944, επειδή οι αντίπαλοι του ΚΚΕ βρέθηκαν εντελώς εξαρτημένοι από τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς και υποχρεώθηκαν να αποσύρουν το ζήτημα από τη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης το 1946.

More ways to listen