Medieforskarna Erik Lindenius och Jesper Enbom, verksamma vid Umeå universitet, reflekterar över medierna och deras roll i samhället.

More ways to listen