เราจะเอาประสบการณ์ของเราช่วยเหลือคนอื่น หลักๆแล้วพูดเรื่องชีวิตกับการพัฒนาตัวเอง เป็นเหมือนหนังสือที่เป็นหนังสือที่มีชีวิต โตไปพร้อมกับคนฟัง แชร์ประสบการณ์ที่เรารู้ตอนนี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น

More ways to listen