Για δεκαετίες η κτηματογράφηση γινόταν με χαρτιά (περιγραφές γεωτεμαχίων με νομικά κείμενα και τοπογραφικά σε φωτοτυπίες). Σήμερα η ολοκλήρωση του κτηματολογίου αρχίζει να έχει ορατό ορίζοντα περαίωσης. Τον Μάρτιο ξεκίνησε η νέα ψηφιακή υπηρεσία η οποία θα δίνει στον πολίτη μία συνολική εικόνα του έργου. Η πλατφόρμα, μπορεί πλέον εύκολα να χρησιμοποιηθεί από τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου, για παράδειγμα, να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες που δικαιούνται αποζημίωση εξαιτίας μιας θεομηνίας. Ο νέος ψηφιακός χάρτης θα απεικονίζει την Ελλάδα χωρισμένη σε ιδιοκτησίες και θα παρέχει κάποια ανώνυμα στοιχεία για καθεμιά από αυτές. Ο στόχος όμως παραμένει: να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να δηλώσουν έως τις 30 Νοεμβρίου την ιδιοκτησία τους, ώστε οι περιουσίες να διασφαλιστούν.

More ways to listen