HubCast podcast

HubCast by InfostudHub

HubCast je podcast koji možete slušati na Anchor.fm ili pratiti preko YouTube kanala, u produkciji Infostudhub-a. Tokom naših emisija pričaćemo sa ljudima iz sveta poslovanja, preduzetništva, IT-a, menadžmenta o temama koje su oblikovale njihov put i o aktuelnostima koje se dešavaju u svetu i kod nas. Powered by Infostudhub, https://www.infostudhub.rs/

More ways to listen