Να σου κάνω κατάσταση;

Wednesday 26 October 2022
00:00
00:00

«Να σου κάνω κατάσταση;», είπε το υδρογόνο. Έτσι θα μπορούσε να ξεκινάει ένα ερωτικό χημικό μυθιστόρημα (δεν υπάρχουν χημικά μυθιστορήματα ρε Στελλάρα). Ένα αστυνομικό χημικό μυθιστόρημα θα μπορούσε να λέει: «Δεν το πιστεύω ότι βρήκα το νερό σε αυτήν την κατάσταση». Εδώ όμως, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε ένα επεισόδιο για τις καταστάσεις της ύλης. Απολαύστε λοιπόν τα υγρά, τα στερεά, τα αέρια, τα πλάσματα και τον βρασμό, που είναι μαγικός!

More ways to listen