In all podcast's we discuss topics about stress management, life & work balance, dealing with the diseases and other life circumstances which upset our balance and the path toward balance. No mater in which part of life - business or private these changes occured, we allways experience them as missing balance in our life. From that point we resolve dissbalance in different ways. In Podcast we reveal good practices how to rebalance ourself and feel peace and harmony again. // V vseh podcastih obravnavamo teme o obvladovanju stresa, ravnotežju med življenjem in delom, soočenju z boleznimi in drugimi življenjskimi okoliščinami, ki porušijo naše ravnovesje in pot do ravnovesja. Ne glede na to, v katerem delu življenja - poslovnem ali zasebnem so se te spremembe zgodile, jih vedno doživljamo kot manjkajoče ravnotežje v našem življenju. Od takrat neravnovesje rešujemo na različne načine. V Podcastu razkrivamo dobre prakse, kako se ponovno uravnovesiti in znova začutiti mir in harmonijo.

More ways to listen