Η τρισδιάστατη αναπνοή των γιόγκι

Sunday 27 March 2022
00:00
00:00

Η τρισδιάστατη ή πλήρης γιογκική αναπνοή είναι η πιο βασική από όλες τις αναπνευστικές ασκήσεις και θα σε κατευθύνει  στο πώς να ανακτήσεις την πλήρη χωρητικότητα των πνευμόνων σου, και να εστιάζεις στην αναπνοή. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναμένουμε μόνο θωρακικά λόγω της κακής στάσης του σώματος αλλά και του άγχους. Έτσι  όμως δεν αξιοποιούμε τις δυνατότητες των πνευμόνων μας και δεν απορροφούμε αρκετό οξυγόνο. Ονομάζεται τρισδιάστατη γιατί το σώμα κινείται σε όλες τις διαστάσεις: κάθετα, οριζόντια και πλάγια.

More ways to listen