Podcast ที่จะนำเสนอประเด็นต่างๆที่จะพาผู้ฟังออกนอกพื้นที่เดิมๆ (ไปผจญภัย) ชวนคิด ชวน มองโลกให้กว้างขึ้น มองเห็นโอกาสสร้างความมั่งคั่งกันในอนาคต

More ways to listen