Η βιβλιοθήκη των σκέψεων

Monday 6 November 2023
00:00
00:00

Σε αυτή την πρακτική διαλογισμού θα εστιάσουμε στις σκέψεις μας, στοχεύοντας στη συνειδητοποίηση κάποιας ερώτησης που υπάρχει μέσα μας, για ένα πρόσωπο, ένα δίλημμα, πληροφορίες για μια προηγούμενη ζωή, ή για το παρελθόν μας. Όταν η ερώτηση γίνει ξεκάθαρη στο μυαλό μας, θα οραματιστούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο κτίριο με πολλούς ορόφους, διαδρόμους και πόρτες. Εκεί, θα διατυπώσουμε ξανά την ερώτησή μας και ακολουθώντας τον απόηχο της φωνής μας, θα οδηγηθούμε αβίαστα σε μια βιβλιοθήκη, γεμάτη σοφία και στοχαστικό υλικό που θα μας οδηγήσει σε απαντήσεις.

More ways to listen