Bi' Tek Dünya

Candost Dağdeviren & Sabrican Özan

Kitaplar ve teknolojinin yaşam üzerindeki etkisi ve yurtdışında yaşamı konu alan, Candost ve Sabrican tarafından sunulan podcast.

More ways to listen