Από τη μία επέτειο στην άλλη

Monday 1 November 2021
00:00
00:00

1821 και 1922 συνδέονται. Μετά την εμφάνιση του εθνικισμού, δεν είναι πλέον βιώσιμες οι πολυεθνικές αυτοκρατορίες. Από το 1821 δεν δρομολογείται μόνο η συγκρότηση ελληνικού εθνικού κράτους. Δρομολογείται ταυτόχρονα και η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αποκλείεται πλέον να διατηρηθεί και να περάσει ακέραιη σε ελληνικό ή έστω πολυεθνικό έλεγχο. Εκατό χρόνια αργότερα, οι Τούρκοι στη Μικρά Ασία πολεμούσαν για την ίδια τους την πατρίδα και όχι πια για την αυτοκρατορία τους.

More ways to listen