00:00
00:00

Η ενέργεια δεν είναι απαραίτητη μόνο στην καθημερινότητα μας, αλλά και στην επαγγελματική ζωή. Μπορεί να μας δώσει παραπάνω πληροφορίες που να βοηθούν και να ενισχύουν την επαγγελματική μας διαδικασία και απόδοση. Ειδικά για επαγγελματίες που σχετίζονται με τη θεραπεία οποιασδήποτε μορφής -ψυχικής, σωματική κ.α.- η ενέργεια μπορεί να σας δώσει μια αναπάντεχη διαύγεια, και άρα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ακούστε πώς λειτουργεί η ενέργεια στην επαγγελματική διάσταση και αλλάξτε τον τρόπο που δουλεύετε!

More ways to listen