رادیو بلاکچین

Yashar Rashedi

رادیو بلاکچین پادکستی با هدف بیان مسائل فنی بلاکچین به زبان ساده است.

More ways to listen