Πρακτική Mindful Flow

Monday 13 November 2023
00:00
00:00

Η πρακτική Mindful Flow συμβάλλει στη μείωση του στρες, στη βελτίωση της εστίασης και της συνειδητής παρουσίας, καθώς και στην ανάπτυξη ευεξίας του ατόμου. Σε αυτή την πρακτική, συνδεόμαστε με την αναπνοή μας, εστιάζοντας στο σημείο όπου την αισθανόμαστε να εισέρχεται στο σώμα μας, και τοποθετώντας το χέρι μας στο σημείο αυτό. Μπορούμε να εξασκούμε αυτή την πρακτική για λίγα λεπτά, όποτε αισθανόμαστε άγχος ή υπερένταση, ή μπορούμε να την εντάξουμε στο καθημερινό μας τελετουργικό διαλογισμού, ως άμεση αντιμετώπιση του στρες.

More ways to listen