Generation.CX podcast (CZSK)

Peter Kmoško

Generation.CX je prvý Customer Experience (CX) podcast v regióne Česko-Slovenska. Je o generácii CX firiem, ktoré svoju dlhodobú odlišnosť a rast zakladajú na orientácii na zákazníka. Vyhýbame sa CX teóriám a všeobecným radám, sme výsostne praktickí. Rozprávame sa s inšpiratívnymi zástupcami Generation.CX firiem, ktorým je spokojnosť zákazníka dôležitá a robia všetko pre to, aby u nich zostal spokojný čo najdlhšie. Podcast je edukatívneho charakteru so 6 kľúčovými CX témami, ako ich charakterizovala CXPA, a ktorú týmto obsahom reprezentujeme.

More ways to listen