Gloei

Edward van de Vendel en Zeno Kapitein

Wat gloeit er in jouw leven? Persoonlijke gesprekken met bijzondere gasten over liefde, gender, woede, enthousiasme.  Gloei is een podcast van Edward van de Vendel (hij/hem) en Zeno Kapitein (hij/hem). Gloei was eerst een interviewboek met LHBTQIA+-jongeren en is nu een serie gesprekken met inspirerende gasten, nu van diverse leeftijden, over dat wat er gloeit in hun leven.   Floor de Goede (hij/hem) maakt van elke gast een getekend portret en na elk gesprek is er een fonkelnieuw gedicht van een jonge dichter.   De podcast wordt financieel ondersteund door Singel Uitgeverijen. Alle afleveringen, gedichten, portretten, en meer vind je op gloeipodcast.nl.

More ways to listen