EDUMA podcast MOZAIKA

EDUMA

EDUMA podcasty MOZAIKA sú určené tým, ktorých zaujíma rozmanitosť a chcú lepšie porozumieť potrebám menšín a ľudí, ktorí čelia rôznym prekážkam. EDUMA sa venuje vzdelávaniu a zážitkovým aktivitám s cieľom rozvíjať kritické myslenie a vnímavosť ľudí voči zraniteľným skupinám. www.eduma.sk www.onlinezivakniznica.sk

More ways to listen