20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού

Sunday 20 November 2022
00:00
00:00

Η υπεύθυνη του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού Αγγελική Κωνσταντοπούλου, μαζί με μια ομάδα παιδιών, μιλούν για την συμβολή και τη λειτουργία του. Με αφορμή την 20η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, εξηγούν τις δράσεις του Δικτύου που είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο και εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο σταθμό Λαρίσης. Κύριος στόχος του Δικτύου είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως αυτά αναφέρονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στα ίδια τα παιδιά, έφηβα και νέα άτομα καθώς και σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

More ways to listen