Self Podcast | سلف پادکست

Modjtaba Sadria

سلف پادکست پروفسور مجتبی صدریا در هر اپیزود به طرح یک موضوع در ارتباط با چالش‌های زندگی مدرن می‌پردازد. توانمند سازی فردی درباره مجتبی صدریا : ‌ https://www.pooyaee.com/دکتر-مجتبی-صدریا/

More ways to listen