'La Trucada' és un podcast d'entrevistes telefòniques, un espai de reflexió pausada presentat per João França.

More ways to listen