SANDT är en podcast som diskuterar ämnena Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Samordnaren Stefan Åberg från Helsingborg stad samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till. Syftet med podcasten är att sprida kunskap där fokus är på det förebyggande arbetet. Kort reklamfilm om SANDT-podden innehåll, https://www.youtube.com/watch?v=IdsEp1c6xsw

More ways to listen