This podcast series will be hosted by the wonderful Jonathan James, looking at classical music, chatting with world famous performers and conductors and also getting in touch with you guys to discuss lots of exciting classical music topics. Working as part of St David Hall (National Concert Hall of Wales)'s Cardiff Classical Series, we run lots of exciting extras alongside it to support the concerts. Check out the Arts Active website for more - www.artsactive.org.uk--------------------------------------------------------Bydd y gyfres podlediad hon yn cael ei chynnal gan y rhyfeddol Jonathan James, yn edrych ar gerddoriaeth glasurol, yn sgwrsio â pherfformwyr ac arweinwyr byd-enwog a hefyd yn cysylltu â chi guys i drafod llawer o bynciau cerddoriaeth glasurol gyffrous. Gan weithio fel rhan o Gyfres Glasurol yng Nghaerdydd Neuadd Dewi Sant (Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru), rydym yn cynnal llawer o bethau ychwanegol cyffrous ochr yn ochr ag ef i gefnogi'r cyngherddau. Edrychwch ar wefan Arts Active i gael mwy - www.artsactive.org.uk

More ways to listen