Szczypta cukru

Małgosia Akkuş

Podcast o wyzwalaniu się z kultury diety, poszukiwaniu ciałoakceptacji, jedzeniu intuicyjnym i uczeniu się życia po zaburzeniach odżywiania.

More ways to listen