Λάρα Γερουλάνου | Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς

Thursday 20 February 2020
00:00
00:00

H πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς, Λάρα Γερουλάνου, διηγείται στον Σπύρο Μάλλη πώς κατάφερε να εξυγιάνει την ιστορική οικογενειακή επιχείρηση.

More ways to listen