ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

galilea gr

Ομιλίες του π. Νικηφόρου Κοντογιάννη στα πλαίσια των: Α. Συναντήσεων των νέων - γονέων αναλύοντας το βιβλίο της Π.Δ. "ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ". Β. Εκπομπών "Στης Γαλιλαίας τις ακρογιαλές" αναλύοντας το βιβλίο της Π.Δ. "ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ". Γ. Εσπερινών ομιλιών με θέμα "ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ". ΕΝΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. galilea gr

More ways to listen