Οίκαδε… οι Πομερανοί

Monday 21 February 2022
00:00
00:00

Παρά τις επίσημες διακηρύξεις, η τύχη του Ελληνισμού της Τουρκίας δεν απασχολούσε τους Αντιβενιζελικούς, τουλάχιστον ως πρώτη προτεραιότητα. Υπερίσχυε μάλιστα σε πολλούς το μίσος που προκαλούσε η πίστη των περισσοτέρων Ελλήνων της Τουρκίας στον Βενιζέλο. Τα κύρια άρθρα «Οίκαδε…» και «Οι Πομερανοί» στην εφημερίδα «Καθημερινή» δεν πρόλαβαν να συμβάλουν στη στρατιωτική κατάρρευση, όπως υποστηρίχθηκε ύστερα. Φανέρωναν όμως αδιαφορία για τους ελληνικούς πληθυσμούς, που μέχρι την τελευταία στιγμή εμποδίστηκαν να φύγουν.

More ways to listen