morecast | ľudia príbehy rozvoj

Oliver Jakubik

Témy a zaujímaví ľudia zo sveta HR, marketingu, podnikania, spoločenského života či tretieho sektora – idúci viac do hĺbky.

More ways to listen