Chào đón bạn đến với kênh Podcast Q.Coaching của Coach Dương Thúy Quỳnh. Kênh Podcast này được tạo ra với ý tưởng là nơi gặp gỡ của những nhân vật truyền cảm hứng, những người mà đóng góp và ảnh hưởng của họ là vô cùng quan trọng trong sự phát triển tại nơi họ đang gắn bó và cống hiến. Bên cạnh đó, kênh Podcast này còn dành cho các Coach, những người đang góp phần tạo ra sự thay đổi của chính họ và những người khác thông qua các câu chuyện khai vấn. Cho dù nhân vật trong Podcast Q.Coaching là ai, họ đều đang nỗ lực hàng ngày để trở thành phiên bản tuyệt vời nhất do chính họ tạo ra!

More ways to listen