Podcasty miesięcznika Adeste. Zadajemy pytania najważniejsze. Intrygujemy i prowokujemy.

Miesięcznik Adeste

Adeste – z łaciny „przybywajcie”. Taka nazwa naszego pisma to nie przypadek. Przybywajcie, aby czytać. Czym jest pismo „Adeste”? To miesięcznik, którego redakcja powstała spontanicznie z małej grupki osób i szybko zamieniła się w poważny projekt. Co nas łączy? Wspólna wiara – jesteśmy katolikami. Nasze pismo oparte jest na trwałym fundamencie – Bogu w Trójcy Świętej Jedynym. Jesteśmy różni – pochodzimy z różnych regionów Polski. Nasz wiek też jest zróżnicowany – jedni jeszcze chodzą do szkoły średniej, inni już pracują od kilku lat. Mamy różne pasje, pomysły, zdolności, zainteresowania.

More ways to listen