این پادکست راجع به فیلمه، به خصوص فیلم‌هایی که یه عده دوست دارن و یه عده دوست ندارن.

More ways to listen